Middagsymposium


19 juni 2019


Bildung.city | Amsterdam

Voorwaarden

ORGANISATIE
Het symposium De schoonheid van het verschil: middaglezing voor professionals over sekseverschillen in communicatie is een coproductie van Uitgeverij SWP en Logacom. De logistieke organisatie is in handen van Logacom.

DATUM EN PLAATS
Het symposium De schoonheid van het verschil  vindt plaats op 19 juni 2019 in Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE).

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
Deelname aan dit congres bedraagt €139,- excl. btw, dit is inclusief consumpties en materiaal: tas, schrijfbloc, balpen en handouts van de verschillende presentaties (mits beschikbaar gesteld door spreker). U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

KORTINGSREGELINGEN
Meerpersoonskorting: Bij meerdere deelnemers uit één organisatie/instelling krijgt de tweede deelnemer 5% korting en de derde tot en met de negende deelnemer 10% korting. Vanaf 10 personen: 20% korting! 
Voorwaarde voor de meerpersoonskorting is dat het factuuradres voor deelnemers gelijk is.

Studentenkorting: Studenten hebben recht op € 29,00 korting. ‚Äč
Voorwaarde voor studenten korting is dat er bij de aanmelding een goed leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd.

Abonneekorting: De abonnees van het tijdschrift WTA betalen slechts € 109,- excl. BTW.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Per abonneenummer wordt er voor één persoon korting aangeboden. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.

Kortingen kunnen (behalve de meerpersoonskorting) niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, dan dient u dit zelf aan te vinken bij uw aanmelding. Met terugwerkende kracht worden er geen kortingen verwerkt. Alle kortingen zijn exclusief BTW. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij naar www.logacom.nl.
 
ANNULERINGSREGELING
Voor annulering gelden de volgende termijnen:
1. Bij annulering vóór 5 juni 2019 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd
2. Bij annulering tussen 5 juni en 12 juni 2019 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd
3. Bij annulering na 12 juni 2019 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 
CONTACTGEGEVENS
 
Organisatie
Doris Spanjaard  d.spanjaard@logacom.nl
 
Nadere informatie
Logacom BV, Postbus 12010, 1100 AA AMSTERDAM.
Telefoon 020-3203364